כנס רובוטיקה הציג כיוונים שלקראתם מתקדם התחום ואת הדילמות הנלוות